Shop More Submit  Join Login
×Details

Submitted on
January 6
Image Size
553 KB
Resolution
800×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,504 (1 today)
Favourites
120 (who?)
Comments
86
Downloads
45
×
GIFT FOR LEE PU~~ by HeeHyoSami147857 GIFT FOR LEE PU~~ by HeeHyoSami147857
:iconheehyosami147857:

GIFT FOR LEE PU~~by HeeHyoSami147857

Fan Art / Wallpaper / Other©2014 HeeHyoSami147857
ONLY FOR: :iconchutchi54: ♥ 

Hé hé ta đã nói là ta sẽ tặng quà mà = ))
Không được đẹp nhưng là tấm lòng của t, mong m nhận lấy = ))
Cảm ơn m về rất nhiều điều mà t chưa làm được gì cho m nên thấy có lỗi v~
Yêu m nhiều ♥~

Link bìa: i.imgur.com/zyUOF9j.jpg

P/S: có PSD, lấy thì bảo t = ))

 (LeePu Only)

-Render: :iconmihvvn:, :iconmiramyn:
-Res: In my+fav 
-Coloring: by Mắm Yêu Phớ = ))
-Style: Scrapbook đại tướng = ))


Bullet; Red Please don't claim as yours.
Bullet; Yellow Prove that you have a brain and it works.
Bullet; Green Finaly, thank youmACIE KITTY LICK 


Copyright© by Mắm 

Thân: Mắm Yêu Phớ~:iconheehyosami147857: Dancing la   
Add a Comment:
 
:iconkimshinyeonglato:
Kimshinyeonglato Featured By Owner Oct 11, 2014  New member
Xin render được ko ạ ?
Reply
:iconstephanie1003:
Stephanie1003 Featured By Owner Jul 15, 2014
Can you teach me how to made this?
Reply
:iconangelinatruong41:
AngelinaTruong41 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
cho mình xin res
Reply
:iconyusucou:
Yusucou Featured By Owner Jun 18, 2014
xin PSD ^-^
Reply
:iconchikohattieu:
chikohattieu Featured By Owner Jun 8, 2014  Student
xjn res di a
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner Jun 4, 2014  Student Interface Designer
 - xin PSD ạ
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner May 21, 2014
Sin BG đy
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner May 20, 2014
đẹp vồn[EXO] Luhan Emoticon 
Reply
:iconryetic:
Ryetic Featured By Owner Apr 28, 2014
mình xin res đc k >:<
Reply
:icontrang-kt-2001:
trang-kt-2001 Featured By Owner Apr 20, 2014
xin res được hông ợ
Reply
Add a Comment: